Kortfattat om krom

Mot slutet av 1800-talet upptäcktes kromsalternas användbarhet i garvningen. Detta revolutionerade garverinäringen. Processer som tagit månader och år kunde med kromsalt genomföras på betydligt kortare tid. Garvningstiden minskade från 6 månader till 6 veckor!

Krom kan förekomma i många former och med olika saltbindningar. Detta är värt att komma ihåg, inte minst i den något onyanserade debatten om krom.

Krom finns i naturen. Grundämnet krom har den kemiska beteckningen Cr. Kromsalter kan dels vara gröna. I dessa föreningar har krom laddningen +3. Man talar då om ”3-värt krom” (trivalent).
(3-värt krom är också ett essentiellt näringsämne. Brist på krom kan leda till att du blir sämre på att utnyttja blodsockret och därmed känna ett större sötsug. Kanske är det så att du går och är godissugen i onödan?).

De gröna kromsalterna är ofarliga

Det är givetvis det 3-värda icke-giftiga gröna kromet som används som garvämne vid beredning.
Obs! Ej att förväxla med ”6-värt” (hexavalent) krom som är gulrött och giftigt och kan vara cancerframkallande. Detta är olämpligt till garvning och dessutom förbjudet. Har använts inom lackeringsindustrin.

Det är alltså de gröna kromföreningarna som ingår i garvämnen. Det är för pälsskinn den mest äkta och optimala garvning man hittills känner. Denna metod används till 85-90 % över hela världen för att få god tvättbarhet och mjuka smidiga pälsskinn.