Miljöpolicy

  • Verksamheten på Tranås Skinnberedning ger många positiva effekter bl.a. genom öppna landskap och sysselsättning i glesbygd.
  • Vår verksamhet skall orsaka minsta möjliga miljöbelastning när det gäller förorening av vatten, mark och luft.
  • Av myndigheter fastställda miljövillkor skall klaras med god marginal.
  • Utvecklingen skall kännetecknas av ständiga förbättringar.
  • Minska transportmiljöbelastningen genom att finnas nära våra kunder och i största möjliga utsträckning använda material och produkter från ett närområde.
  • Mål för våra miljöförbättrande åtgärder finns upprättade och följs regelbundet upp och revideras.
  • Vi är Miljöcertifierade. klicka här för att se vad det innebär