Tranås Skinnberednings historia

Igår

pickling

En solig sommardag 1904 kom pälsskinnet helt anonymt till Tranås i skepnad av en fattig buntmakaregesäll. Det var norrköpingspojken Fritz Lundberg som ett par år tidigare börjat sin utbildning  till körsnär i Stockholm.
Enligt den tidens sed skulle han göra sin gesällvandring och eftersom de flesta lärdomar fanns på kontinenten begav han sig till Hamburg. Där började han samla på sig kunskap och recept som han skrev in i den svarta vaxduksboken som skulle ligga  till grund för hans framtida verksamhet. Under anställning i Hamburg träffade han några andra svenska pojkar som också gjorde sin gesällvandring. Efter några månader beslöt de sig för att dra till Paris som redan då ansågs vara modets Mecca. En säker plats för att få idéer inom både mode och skinnberedning. Och Paris var ju också ett nöjescentrum!

De svenska kamraterna köpte ett tält och en del kokutrustning och började sin vandring mot den franska huvudstaden. På vägen jobbade de med olika saker för att få matpengar och för att kunna åka tåg små sträckor.
Väl i Paris hade de anställning över vintern med det säsongsbetonade arbetet.
När sommaren kom vandrade pojkarna till Bryssel där de hört att det skulle finnas arbete. Men icke!

Kvartetten sprängdes

Snart tog pengarna slut och trötta på att fotvandra beslöt sig de fyra kamraterna för att var och en fick ta sig hem till Sverige på egen hand.
Från sin bror i Tranås fick Fritz Lundberg så småningom respengar som räckte till Nässjö. Därifrån fick han fotvandra de fem milen till Tranås.
Han var fattig på pengar men rik på kunskap!
I Tranås började han experimentera med färgning och beredning av skinn i en liten källarlokal.
När han ville utvidga sin rörelse startade han stadens första skinnberederi 1907 och lade därmed grunden till Tranås som pälsstad.

Skinn-David

skinndavid

David Johansson, som tillsammans med två kamrater hade arbetat hos Fritz Lundberg, startade tillsammans med dessa AB Tranås Skinnberederi 1917. David blev den skicklige och framsynte företagsledaren som vidareutvecklade beredning och färgning och blev ”Skinn-David” med hela pälsvärlden. Under hans tid kom skinn från hela världen till Tranås. Detta gjorde att människorna i staden såg möjligheter till försörjning. Pälsföretag, stora och små, hade fullt upp under många decennier och branschen blomstrade.
På 60- och 70-talet låg pälsbutikerna på Storgatan i Tranås lika tätt som barerna i en spansk småstad.
Alltefter som  företaget utvecklades under Davids och hans söners ledning, fick Tranås epitetet  ”Sveriges Leipzig” efter den tyska, ledande pälsstaden.
Efter ägarskifte och nedgång i konjunkturerna av olika orsaker upphörde AB Tranås Skinnberederi år 1989.

1990 tog Ingrid och Lasse Florén tillsammans med Inger Monson-Barck och Stefan Barck över som ägare. Att de fyra satsade på lammskinn och fårskinn var ingen tillfällighet. De var/ är själva fåruppfödare med drygt trettioårig erfarenhet av fårnäringen och hade under många år varit kunder till det tidigare berederiet.
Ingrid och Lasse som bor i Sörmland har en besättning på drygt hundra tackor med stor variation. De har gute, päls, finull, leicester och köttrasfår.
Inger och Stefan har också över hundra tackor men enbart  gotlandsfår.
Deras syfte med AB Tranås Skinnberedning  var bland annat, att med alla samlade kunskaper öka lönsamheten i fårföretagen.

IDAG

Sedan i maj 2015 har ett skifte på Tranås Skinnberedning genomförts. Vi är idag sju nya delägare som har för avsikt att driva berederiet vidare på samma goda sätt som tidigare. Inom denna nya ägargrupp, och tillsammans med personalen, finns den kompetens som ska göra detta möjligt.

Under namnet AB Tranås Skinnberedning för vi nu traditionerna vidare.
Vi är ensamma om att bereda får- och lammskinn i Tranås och är det enda berederiet i större skala i Sverige. Vi har idag en arbetsstyrka på cirka 30 personer, med lång erfarenhet av skinnberedning.

Eftersom vi är måna om lammnäringen  så sponsrar vi sedan 1999 Svenska Fåravelsförbundet med en krona per berett skinn.
Det innebär, att ni och vi varje år tillsammans sponsrar förbundet med cirka 60 000 kronor.

Med tanke på miljön ser våra kunder ett mervärde i svensk beredning och att
vi uppfyller dagens krav på ”närproducerat”.

2019 firar vi dessutom 102 år!
Vi är stolta över att få fortsätta som samma plats som Skinn-David en gång började.

Eva Alexandersson, VD.

 

           Ägarna till Tranås Skinnberedning

Fr vänster:
Anders Dahlvid, Ann Johansson, Erland Appel, Jenny Andersson, Börje Andersson,
Anders Svensson, Ingela Svensson