Tranås Skinnberedning all beredning i Sverige.

– I det öppna landskapets tjänst

AB Tranås Skinnberedning ägs och drivs sedan den 28/4 2015 av nya ägare. Vi är sju delägare som kommer att göra vårt bästa för att vårda och utveckla verksamheten i Tranås. I den nya ägargruppen finns det erfarenhet från garveri, ekonomisk utbildning, erfarenhet av fåruppfödning, körsnärer och från maskinsidan. En sammansättning som gör att vi starkt tror att detta kommer att gå bra och att personal och kunder ska bli nöjda med vårt fortsatta arbete.

Vi tackar Lasse och Ingrid Florén, Inger Monson-Barck och Stefan Barck som har lämnat över ett företag med bra och erfaren personal samt ett stort antal nöjda kunder.

Företaget startade 1990 när anrika Tranås Skinnberederi upphörde. Vi finns nu på samma plats där svensk skinnindustri såg dagens ljus vid förra seklets början.

Redan från starten specialiserade vi oss på beredning av fårskinn och lammskinn för att kunna vara ett berederi för lammnäringen och tog då fram det första svenska tvättbara lammskinnet som blivit en stor framgång.

Vi har hela tiden strävat efter att utveckla svensk beredning av fårskinn och lammskinn på ett miljömässigt sätt.

Våra medarbetare vid 100-årsjubiléet 2017

 

Rolf Brehmer, vår produktionschef med 40 års erfarenhet

I början på 1970-talet började Rolf på AB Tranås Skinnberederi där han parallellt med studier, lärde skinnberedning från grunden. Under många år som förman ansvarade han för beredningen av både fårskinn och viltskinn.

Rolf har genom sina kunskaper utvecklat beredningen av lamm- och fårskinn och har stort förtroende i vår stora kundkrets. Han har också huvudansvaret för sortering av kundskinn så varje skinn får den beredning de är bäst lämpade för.

Ann Johansson

Ann Johansson Tranås Skinnberedning

Ann Johansson är en av våra delägare och har hand om ekonomi och logistik.

Ann har som tidigare anställd på revisionsbyrån KPMG haft hand om våra affärer och siffror i ett tiotal år.

Det är inskrivning av skinn, registrering, utfakturering, bokföring och bokslut, kontakt med kunder, post och godstrafik och mycket annat som står på Anns agenda.

– Jag trivs mycket bra med mitt arbete då det är omväxlande med ekonomi, transporter och kundkontakter, säger Ann